Joi, Iunie 21, 2018

 

AUTORIZARE

 • certificatul constatator sau alte autorizaţii în baza cărora angajatorul isi desfăşoară activitatea;
 • lista cu substante periculoase conf. Legii263/2005 modificare a Legii360/2003
 • alte autorizatii necesare functionarii conf. Legii126/95-regimul subst. explozive;OG 4/95-subst. fitosanitare, autorizatii sub incidenta ISCIR, PSI, etc.

ORGANIZARE

DECIZII :

 • angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
 • lucrători desemnati;
 • lucratori al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
 • reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor
 • conducatorii locurilor de munca
 • sefi ierarhici superiori conducatorilor locurilor de munca
 • membrii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca

CONTRACTE :

· serviciul extern de prevenire şi protecţie.

· serviciul medical

INSTRUCTIUNI PROPRII

 • modul de realizare a instruirii salariatilor
 • loc de munca
 • echipament de munca
 • activitati specifice

CONVENTII

 • firme terte (servicii externalizate)
 • prestatori
 • vizitatori(elevi, studenti, persoane detasate, etc.)

ALTE DOCUMENTE

· fişe de instruire individuală si colectiva în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca

· fise de expunere la riscuri profesionale

· fise de aptitudine, întocmite conform legii;

· contracte individuale de munca;

· fisa postului

· autorizatii privind calificarea lucratorilor

· regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare( reguli privind instruirea şi insotirea persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, acestora în întreprindere şi/sau unitate, modul de alegere al reprezentantilor lucratorilor)

· fişele de instruire colectivă pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator (angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii, în general)- anexa nr. 12 din HG1425/2006.

 

Contact

Email:
Subiect
Mesaj: